Temel Kavramlar

Sigortalanabilir Ciro: Toplam cironuzdan peşin, kredi kartı, akreditif, banka teminat mektubu ile ve grup şirketlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışların cirosu çıkartıldıktan sonra kalan ciro rakamıdır. Kredi sigortası poliçesinin konusu bu ciro rakamıdır.

Fiyat: Sigortalanabilir ciro rakamı üzerinden hesaplanan primin çarpan sayısıdır. Sigortalabilir ciro ile arasında ters orantı vardır.

Toplam Prim: Yıl sonunda hedef cironun yakalanması durumunda oluşacak prim rakamını  belirtir.

Min/Depo Prim: Sigorta şirketimin risk kabul için alacağı en düşük prim miktarını ifade eder. Yıl sonunda gerçekleşen ciro ve ya hasarsızlık iadeleri sonunda  gerçekleşen prim rakamı min/depo prim altına düşemez.

Poliçe Süresi: Poliçenin geçerli süre aralığını ifade eder. Genel uygulama 1 yıldır.

Max Ödeme Vadesi: Poliçe kapsamında kesilen faturaların üzerine yazılabilecek max vade süresini ifade eder.

Adlandırılmış Alıcılar: Sigortalının  isim ile limit başvurusu yaptığı ve alıcıları ifade eder.

Adlandırılmamış/Küçük Alıcılar: Sigortalının isim ile başvuru yapmadığı ve açık bakiyesi poliçe şartlarında belirlenen sınırın üstüne çıkmayan alıcıları ifade eder.

AFL(aggregated first loss):  Yıllık toplam ilk hasar limiti anlamına gelir. Sigorta kapsamında kabul edilen hasarlar bu seviyeye gelene kadar poliçeden herhangi tazminat ödemesi yapılmaz. Bu sınır aşıldıktan sonra AFL ortadan kalkar ve poliçe devreye girer. Olay başına değil, kümül olarak çalışır.

Beher Hasar Muafiyet: Her bir hasarda sigortalının sorumluluğunda kalacak rakamı ifade eder. Poliçede belirlenen rakam hasar ödemesinden düşer.

İntegral Muafiyet: Muafiyet rakamına kadar beher hasar muafiyeti ile aynı işler. Muafiyet rakamı aşıldıktan sonra muafiyet ortadan kalkar ve poliçe muafiyet yokmuş gibi çalışır.

Hasarsızlık İndirimleri/Kâr Paylaşımı: Hasarsızlık ve ya düşük hasar durumlarında, poliçeyi aynı sigorta şirketi ile yenileme şartı ile sonra ki yılın priminde düşen prim iadesidir. İade kriterleri ve miktarı poliçede belirlenir.

Hasar Ek primi:Hasar yaşanması durumunda sigortacının poliçede belirtilen kriter ve miktarlar çerçevesinde talep edeceği ek primi ifade eder.

Tazminat Süresi: Ödenmeyen faturanın sigorta şirketine bildiriminden sigortalının tazminata hak kazanmasına kadar geçen süresi ifade eder.

Kredi Limit Araştırma Ücreti: Sigortalının adlandırılmış alıcı başına ödeyeceği yıllık ücreti ifade eder.

Müdahale Ücreti: Sigortalının her müdahale talebi için ödeyeceği ücreti ifade eder.

Hukuki Giderler: Tahsilat sürecinde yapılan hukuki masrafları ifade eder.

Başarı Ücreti: Tahsilat döneminde yapılan tahsilatlardan sigortacının alacağı kesintiyi ifade eder.