Sürecin Aşamaları

  • Tüm mevcut ve potansiyel alıcılar
  • Yıl içinde sürekli kontrol
  • Çoklu kaynaktan bilgi akışı
  • Güncel mali durumu
  • Borç alacak dengesi
  • MM Memzuç Kayıtları
  • Kredi Kayıt Bürosu/Findeks
  • Saha analizi

Bütün bu bilgiler ile 12 ay içinde alıcının temerrüde düşme ihtimali hesaplanır bu sonuç alıcının puanı olarak kayıtlara geçer.