Kimin İhtiyacı var ? Bana Uygun Mu ?

Vadeli satış yapıyor musunuz?

Satışlarınızın tamamını teminat mektubu, DBS, akreditif gibi araçlar ile teminatlandırabiliyor musunuz?

Müşterilerinizin durumundan haberdar olmak istiyor musunuz?

Tahsilat ve hukuksal takip süreçlerinizi düşük maliyetler ile konunun uzmanlarına devretmek istiyor musunuz?

Bütün sürecin sonunda, bütün önlemler başarısız olursa limitlendirilmiş kaybınızı %90 seviyesine kadar ve önceden belirlenmiş sürelerde tazminatlandırılmasını istiyor musunuz?