Kapsamları

  • Kredi Sigortası, yurt içi ve yurt dışına yapılan, 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarını, ödenmeme riskine karşı güvence altına alır.
  • Kredi Sigortası 2 çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:
  • Ticari Risk
  • İflas
  • Geç ödeme
  • Politik Risk
  • Savaş, ambargo…
  • Fon transferi olmama riski
  • Kamu alıcısının ödememe riski