Finansal Risklere Bakış

Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz dönem de kur dalgalanmaları, uzayan ödeme vadeleri, artan finansman maliyetleri gibi faktörler firmaların orta ve uzun vadede önünü görmesini zorlaştırıyor. Ek olarak üretim ve hizmet sektöründe artan maliyet ve daralan market sebebi ile sertleşen rekabet iş yapmayı çok daha zor ve riskli kılıyor. İlk etapta akla gelen çözümler teminat mektupları gibi geleneksel yöntemler ancak içinde ekonomik belirsizliklerin doğası gereği geleneksel yöntemler ihtiyaçlara ya kısmen cevap verebiliyor ya da hiç cevap veremiyor. Bir taraftan teminat mektuplarının adedi ve hacmi azalırken, diğer taraftan maliyetleri artıyor. Aynı şekilde bu ekonomik durumda kaçan fırsatların da yerine yenilerin yaratılması zorlaşıyor. Bu bağlamda sigortacılık ürünleri firmaların belirsizlik içinde önlerini daha iyi görmelerine ve yaşanacak olası kayıpların önüne geçerek telafisi zor darbelerden kaçınmalarına yardımcı oluyor.

 

  • Sigorta ürünlerinden hangilerini tercih etmeli (kar kaybı, kredi koruma, alacak, politik risk gibi…)?

 

Sigortanın sağladığı çözümler her firma özelinde iş yapılan sektör, coğrafi alan, yapılan işin kendisi, vadeleri, müşterileri gibi birçok değişkeni içinde barındıran kriterlere bağlı olarak düzenlenir. Örneğin Afrika kıtasında yatırım yapan bir firmanın bölgede ki politik riskleri sigorta korumasına alması önem taşır. Diğer taraftan Euro bölgesi ile Kuzey Amerika ve Kanada kıtasına ihracat yapan bir üretici için ürün sorumluluk sigortası hayati önem taşır. Ticari alacak sigortası, operasyonlarını teminat mektupları ile garanti altına alamayan firmaların hem teminat açığını kapatmasında, hem de finansman maliyetlerini aşağıya çekmesinde yardımcı olacaktır. Kar Kaybı sigortaları ile artan çalışma masrafları firmaların özellikle bu dönemde fiziki hasarlar sonucu yaşadığı kayıpların etkisini çok daha az hissetmesini sağlar. Siber riskler sigortası, sadece sizin 3. şahıs bilgilerinden doğan sorumluluklarınızı değil, aynı zamanda siber şantaj masraflarını ve siber saldırı sonucu yaşanan iş durması hasarlarını da karşılar. Yönetici sorumluluk sigortaları, sadece, yönetici hatalarından kaynaklanan ve hem firmanın hem de üçüncü şahısların uğrayabileceği hasarları değil, aynı zamanda firma yöneticilerine yöneltilebilecek hasız iddialara karşı savunma masraflarını da karşılar. Konu ne olursa olsun sigortanın mantığı çerçevesinde teminatın maliyeti her zaman sağlanan koruma ile kıyaslanamayacak seviyede düşük olacaktır. Burada esas olan sizin firmanız için doğru çözümü yaratmaktır.

 

  • Bu sigorta ürünlerini satın alırken nelere dikkat etmeli?

 

Kurumsal sigorta çözümleri, firmanın ihtiyaçları özelinde tasarlanır. Doğru teminat limitinin doğru şartlar ile sağlanması kriz anında firmanın ayakta ve güçlü kalmasını sağlar. Diğer taraftan doğru kurgulanmamış ve doğru anlatılarak uygulanmamış bir yapı firmanın kriz anında ihtiyaçlarına karşılık veremeyecektir. Firmanın risklerini, broker’ı tecrübe ve bilgisi ile firmaya anlatacak ve hangi risklerin hangi şekilde korunma altına alınması gerektiği konusunda bilgilendirecektir. Teklif süreçlerinde rekabet yaratarak satın alımda verimlilik sağlayacak, aynı zamanda da sigorta yılı içinde sigortalı ile sigortacı arasında koordinasyonu sağlayarak operasyonel hizmet verecektir. Örnek vermek gerekirse bir gıda distribütörünün, Afrika bölgesine ihracat yapan bir makine üretici ve sipariş ile proje esaslı çalışan bir yapı malzemeleri tedarikçisin ticari alacak sigortaları birbirinden farklıdır çünkü iş yapış şekilleri birbirinden faydalıdır. Poliçe programı kurularken ihtiyaçlara karşılık vermesi kadar teminatın çalışma prensipleri ve poliçe kapsamında sigortalıya düşen sorumluluklar üzerinde önemle durulmalı, sigortalının bu sorumlulukları kendi süreçlerine dahil etmelidir. İyi kurgulanmış bir teminatın önünde ki en büyük tehlike sigortalının gerekli bildirimleri gerekli zamanlarda yapmaması ve ya eksik yapması gibi üzerine düşen süreçsel sorumluluklarını yerine getirmemesinden doğan hak kayıplarıdır.