Kredi Sigortası aşağıdaki hizmetleri size sunar;

-DBS, Teminat mektuplu, kamuya yapılan satışlar, peşin satışlar hariç olmak üzere yaptığınız vadeli satışların teminat altına alınması,

-Müşteri finansal kontrolü,

-Kredi limiti belirleme, limit kapsamında ticaret,

-İstihbarat hizmeti,

-Hukuki servis danışmanlığı,

-Tahsilat ve tazminat hizmeti.

Kredi Sigortası 2 çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:

Ticari Risk

  1. İflas
  2. Geç ödeme
  1. Politik Risk (ihracat)
    1. Savaş, Ambargo
    2. Fon transferi olmama riski
    3. Kamu alıcısının ödememe riski