-Ödeme zorluğuna düşen şirketler yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için tedarikçilerini de zor durumda bırakmaktadır. Kredi sigortası, ödeme yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sigortalısına ödeme desteği sağlamaktadır.

-Müşterilerin finansal risklerinin ölçülmesini ve minilimize edilmesini sağlar.

-Nakit akış sistemlerinin güçlenmesini sağlar.

-Müşteri portföylerinin, kredi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi sağlar. Kredi yönetimi ile; Disiplin ve Kontrolün Sağlanması, İkinci bir uzman görüşü sağlanması, Şüpheli alacakların düşürülmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır.

-Potansiyel müşterilerin finansal güçlerinin kontrol edilebilmesi ile satışların artmasına katkıda bulunmaktadır.